rada merytoryczna

Kampanii TeleSERCE

Nasze zaproszenie do Rady Merytorycznej kampanii „TeleSERCE – Serce pod kontrolą” przyjęli wybitni Eksperci w dziedzinach: kardiologii, kardiologii dziecięcej, kardiochirurgii i zdrowia publicznego. Najwybitniejsi specjaliści z różnych regionów Polski zgodzili się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniami z obszaru: diagnostyki, terapii, rehabilitacji i opieki nad pacjentami, w których telemedycyna stosowana jest każdego dnia. Dziękujemy za Państwa zaufanie i wsparcie!

 1. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii
 2. Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht, konsultant krajowa w dziedzinie kardiologii dziecięcej
 3. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
 4. Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 5. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 6. Prof. dr hab. n. med. Artur Tadeusz Bossowski, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii UDSK im. L. Zamenhofa w Białymstoku, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 7. Prof. dr hab. n. med. Romuald Ochotny, I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 8. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek, kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodnicząca-elekt Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 9. Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 10. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wysocki, Komitet Zdrowia Publicznego – Polska Akademia Nauk
 11. Dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Symulacji Serca Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Prorektor ds. kształcenia podyplomowego i promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 12. Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, kierownik Oddziału Elektrokardiologii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, rzecznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 13. Prof. dr hab. inż. Marek Gzik, przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna oraz kierownik Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej, przewodniczący Rady Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 14. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek, kardiochirurg, współzałożyciel American Heart of Poland
 15. Dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy, członkini Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca
 16. Mgr Piotr Hetman, przewodniczący Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 17. Dr Łukasz Pastwa, Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim