Ogólnopolska
kampania

TeleSERCE

Ogólnopolska
kampania

TeleSERCE

Podstawowe zagadnienia z zakresu TELE-…

E-zdrowie to bardzo szerokie zagadnienie

Dzieli się je na kilka dziedzin, takich jak:

 1. telemedycyna i teleopieka (w tym usługi zarządzania chorobami, zdalne monitorowanie pacjentów, telekonsultacje i opieka domowa),
 2. kliniczne systemy informacyjne,
 3. zintegrowane regionalne i krajowe sieci informacyjne,
 4. rejestry chorób i inne niekliniczne systemy wykorzystywane w edukacji i zdrowiu publicznym,
 5. zdrowie „mobilne” (m-zdrowie), w tym aplikacje mobilne,
 6. „spersonalizowane” zdrowie (p-zdrowie)
 7. „duże zbiory danych” – integracja na dużą skalę i analiza różnych źródeł danych

Telemedycyna

Telemedycyna to chyba jedno z najczęściej pojawiających się ostatnio słów. W trudnych czasach pandemii ciągle słyszymy o „Tele-„. Zapewne dlatego, że telemedycynę kojarzymy głównie z telewizytami i nie wiemy jak ją wykorzystać, ani jak z niej skorzystać.

Pod pojęciem telemedycyny rozumiemy korzystanie z wielu różnych rozwiązań telemedycznych. Bazując na opinii ekspertów możemy wyróżnić w klasycznym ujęciu:

 • telekonsultacje,
 • telemonitoring elektrokardiograficzny,
 • monitoring kardiologicznych urządzeń wszczepialnych,
 • telerehabilitację
 • aplikacje mobilne, ale również
 • teleopiekę, w tym telenadzór farmakologiczny,
 • teleechoardiografię, czy też bardziej wyszukane formy służące do monitorowania hemodynamicznego.

Należy uwzględnić jeszcze jeden ważny aspekt, jaki daje wykorzystanie telemedycyny, a mianowicie edukację. Zatem zastosowań „Tele-„ jest bardzo wiele. Czy aby na pewno tak nam się kojarzy telemedycyna?

Autor: dr n. med. Marta Kałużna – Oleksy

Dodaj komentarz