Rusza kampania edukacyjna „TeleSERCE - Serce pod kontrolą”

8 lutego 2021 roku trzy organizacje działające na rzecz pacjentów zainaugurowały kampanię edukacyjną pn. „TeleSERCE – Serce pod kontrolą”. Organizatorzy będą edukować Polaków na temat praktycznych zastosowań telemedycyny. W ramach kampanii przewidziano serię webinariów, inicjatyw medialnych oraz pilotażowy program opieki telemedycznej, do którego zostaną włączone różne grupy pacjentów z całego kraju. Zwieńczeniem działań będzie raport zawierający rekomendacje ekspertów dotyczące doskonalenia wdrożeń w zakresie rozwiązań telemedycznych.

Od czasu wybuchu pandemii koronawirusa z rosnącym niepokojem obserwowaliśmy coraz bardziej dramatyczną sytuację pacjentów kardiologicznych. Eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego alarmowali o spadkach zgłaszalności chorych do ośrodków. Nierzadko nawet osoby w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, na przykład z zawałem serca, bały się zgłaszać do szpitali. Z drugiej strony, nawet, jeśli pacjenci już poszukiwali pomocy, musieli liczyć się ze zmianami w organizacji pracy przychodni czy utrudnieniami w dostępie do procedur medycznych. Nie każdy łatwo radził sobie także z tele- i wideokonsultacjami lekarskimi, które praktycznie z dnia na dzień stały się nową normą. Postanowiliśmy pomóc – mówi Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce.

Rada Merytoryczna kampanii TeleSERCE

 1. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii
 2. Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht, konsultant krajowa w dziedzinie kardiologii dziecięcej
 3. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
 4. Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 5. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 6. Prof. dr hab. n. med. Artur Tadeusz Bossowski, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii UDSK im. L. Zamenhofa w Białymstoku, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 7. Prof. dr hab. n. med. Romuald Ochotny, I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 8. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek, kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodnicząca-elekt Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 9. Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 10. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wysocki, Komitet Zdrowia Publicznego – Polska Akademia Nauk
 11. Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, kierownik Oddziału Elektrokardiologii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, rzecznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 12. Prof. dr hab. inż. Marek Gzik, przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna oraz kierownik Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej, przewodniczący Rady Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 13. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek, kardiochirurg, współzałożyciel American Heart of Poland
 14. Dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy, członkini Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca
 15. Mgr Piotr Hetman, przewodniczący Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 16. Dr Łukasz Pastwa, Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim

Oddolna inicjatywa

Organizatorami kampanii „TeleSERCE – Serce pod kontrolą” są trzy organizacje działające na rzecz pacjentów: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce, Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca oraz Fundacja eZdrowie. Partnerem inicjatywy jest Porozumienie Organizacji Kardiologicznych. Jak przyznają przedstawiciele organizacji, pomysł na kampanię dojrzewał dość długo, ale pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła jego realizację.

W codziennej praktyce klinicznej opiekuję się pacjentami, którzy mimo początkowych obaw stają się coraz bardziej otwarci na różne rozwiązania telemedyczne. Z moich obserwacji wynika jednak, że wiedza o poszczególnych narzędziach nie jest dobrze rozpowszechniona. Po jakie rozwiązania warto sięgać w danym przypadku i jak z nich właściwie korzystać – nie jest dla chorych jasne. Edukacyjna kampania wyjaśniająca, czym jest i jak działa telemedycyna, wydała nam się wprost niezbędna – tłumaczy dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy.

Dla dorosłych i dla dzieci

Celem organizatorów kampanii jest zbudowanie szerokiej koalicji ekspertów różnych dziedzin, którzy o telemedycynie opowiedzą Polakom z wielu perspektyw. W Radzie Merytorycznej zasiedli wybitni klinicyści, patronatu merytorycznego inicjatywie udzielili między innymi konsultanci krajowi w dziedzinie kardiologii i kardiologii dziecięcej oraz Rzecznik Praw Pacjenta. W ramach kampanii przewidziano dyskusje o telemedycynie w ujęciu pacjenckim, systemowym i technologicznym.

Rozwiązania, takie jak telemonitoring kardiologiczny z wykorzystaniem urządzeń przeznaczonych do użytku domowego to odpowiednio: lepszy stan zdrowia i większe bezpieczeństwo pacjentów, mniej planowych wizyt specjalistycznych, oszczędność na procedurach i dodatkowe środki w budżecie płatnika publicznego. Na rozwiązania telemedyczne można i trzeba patrzeć wieloaspektowo także w obszarze kardiologii dziecięcej. Monitorowanie dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych, w tym prowadzona zrozumiałym językiem edukacja na temat tego, jak działają takie rozwiązania i w jaki sposób poprawiają jakość życia pacjentów to bardzo ważny aspekt naszej kampanii, skierowanej do osób dorosłych i opiekunów dzieci ze schorzeniami kardiologicznymi – mówi Maciej Klaczyński z Fundacji eZdrowie.

Wyjątkowy pilotaż

W ramach kampanii „TeleSERCE – Serce pod kontrolą” przewidziano wyłonienie grup pacjentów z różnych regionów Polski i włączenie ich do trzymiesięcznego programu opieki telemedycznej.

Celem naszego programu pilotażowego jest promocja rozwiązań z obszaru telemedycyny i ukazanie korzyści płynących z wdrożenia tych rozwiązań. Dane naukowe potwierdzają, że rozwiązania telemedyczne są skuteczne, bezpieczne i efektywne. W naszym programie chcemy dodatkowo sprawdzić, jakie odczucia, wnioski i rekomendacje dadzą osoby, które z tych rozwiązań skorzystały w praktyce. To w naszej opinii wiedza, którą bezwzględnie warto będzie wziąć pod uwagę, wdrażając poszczególne narzędzia do praktyki klinicznej – wyjaśnia dr Marta Kałużna-Oleksy.

Zwieńczeniem kampanii ma być raport merytoryczny zawierający rekomendacje eksperckie w obszarze rozwiązań telemedycznych w Polsce.