Ogólnopolska
kampania

TeleSERCE

Ogólnopolska
kampania

TeleSERCE

E-zdrowie: jak skutecznie komunikować się z lekarzem?

E-zdrowie: jak skutecznie komunikować się z lekarzem?

Dobrze zrozumieć i być właściwie zrozumianym – to najważniejszy cel komunikacyjny tele- i videokonsultacji lekarskich. Skuteczna komunikacja jest bardzo ważna dla prowadzonej terapii, ale zdalne formuły kontaktu mogą dodatkowo utrudniać i tak nie zawsze łatwe wzajemne zrozumienie pacjenta i lekarza. Jakie pułapki mogą czyhać na pacjentów korzystających z rozwiązań telemedycznych i jak skutecznie ich uniknąć?

Zakłócenia techniczne

Zbyt cicho ustawiona głośność w telefonie czy zakłócenia w dostawie internetu – to wcale nierzadkie sytuacje znane zarówno pacjentom, jak i lekarzom, realizującym tele- i videokonsultacje. Przed e-wizytą warto upewnić się, że nasz telefon i komputer są naładowane, mają włączony dźwięk i właściwie ustawioną głośność. Gdy zdarzą się nieprzewidziane zakłócenia, warto poinformować o nich lekarza od razu. Nie próbujmy domyślać się z usłyszanych urywków zdań, co lekarz miał na myśli. Tak samo warto postąpić w przypadku, gdy zalecenia przekazywane przez lekarza są co prawda wyraźnie słyszalne, ale nie są dla nas zrozumiałe. Warto dopytywać do skutku. Gdy chodzi o zdrowie, nie może być miejsca na domysły!

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…

gdzie są moje ostatnie wyniki badań?! „Kochanie, potrzebuję wyników mojej ostatniej morfologii!”. „Gdzie jest mój dowód?!” – z relacji lekarzy wynika, że poszukiwania niezbędnej dokumentacji z zaangażowaniem wszystkich domowników w trakcie e-wizyty lekarskiej to wcale nierzadkie sytuacje. Skutkiem tego jest chaos; nerwowa bieganina i gorączkowe poszukiwania dokumentacji, rozproszenie uwagi pacjenta i lekarza oraz strata czasu przeznaczonego na konsultacje – naprawdę warto tego uniknąć. Wszelkie dokumenty warto przygotować sobie i odłożyć w jednym miejscu wcześniej. Rozmowa przebiegnie spokojnie i efektywnie.

Kto pyta…

naprawdę nie błądzi! „Chciałem zapytać o coś ważnego i poprosić o wystawienie recepty, ale przypomniało mi się to dopiero po zakończeniu e-wizyty” – brzmi znajomo? Ponowne video- lub telepołączenie z lekarzem na gorąco może nie być możliwe – lekarz może konsultować już kolejnych pacjentów. Jak zaradzić kłopotom zawczasu? Warto przygotować kartkę i długopis, zastanowić się chwilę i przed e-wizytą wypisać: o co chcę zapytać lekarza, jakich recept potrzebuję? Podczas telekonsultacji nic ważnego nam nie umknie.

mgr Marta Sułkowska, ekspert komunikacji w ochronie zdrowia, członkini Polskiego Stowarzyszenia Public Relations