Ogólnopolska
kampania

TeleSERCE

Ogólnopolska
kampania

TeleSERCE

Czym jest telemonitoring urządzeń wszczepialnych?

Czym jest telemonitoring urządzeń wszczepialnych?

Postęp w technologii teleinformatycznej i telekomunikacji umożliwił stworzenie narzędzia do zdalnego monitorowania urządzeń wszczepialnych – stymulatorów serca i kardiowerterów. Przeważająca większość wszczepianych aktualnie urządzeń ma możliwość przesyłania danych w ramach telemonitoringu. Proces ten jest automatyczny i nie wymaga ingerencji pacjenta, natomiast konieczne jest posiadanie nadajnika w domu, który co noc pobiera informacje z urządzenia i przekazuje je lekarzowi umożliwiając zdalną kontrolę. Jakie są korzyści z takiego rozwiązania?

Przede wszystkim szybkość działania – w przypadku występowania zaburzeń rytmu serca, bądź problemów technicznych z urządzeniem lekarz ma możliwość zadziałania praktycznie następnego dnia po wystąpieniu zdarzenia. Ponadto dzięki telemonitoringowi możliwa jest weryfikacja odczuwanych kołatań serca czy pogorszenia samopoczucia. Praktycznie natychmiast można potwierdzić, czy były one spowodowane groźną arytmią. Z punktu widzenia lekarza zaletą telemonitoringu jest bardziej efektywne zarządzanie czasem – w pierwszej kolejności można skupić się na pacjentach wymagających największej uwagi. Niestety, aktualnie problemem jest brak refundacji tej technologii, co znacznie zmniejsza jej powszechność w Polsce.

Autor: Lek. https://teleserce.com/wp-content/uploads/2021/06/Lek.-Maciej-Grymuza.jpg Grymuza