Ogólnopolska
kampania

TeleSERCE

Ogólnopolska
kampania

TeleSERCE

Czym jest telemedycyna i jak działa?

Telemedycyna jest to forma zdalnej opieki medycznej (medycyna na odległość). Jest to forma świadczenia usług medycznych oraz stały monitoring stanu zdrowia wraz z nowoczesną diagnostyką bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki wykorzystaniu nowych
technologii telemedycyna pozwala przełamywać bariery geograficzne i przesyłać informacje dotyczące wykonywanych badań, takich jak np. elektrokardiografia, ultrasonografia czy obrazy z rezonansu magnetycznego, na duże odległości.

Przykłady zastosowania zdalnej opieki medycznej:

  • telekonsultacje – konsultacje medyczne online poprzez uzupełnienie formularzy internetowych lub wywiad z pacjentem za pomocą wideorozmowy
  • diagnostyka – na podstawie zebranego wywiadu, a także dostępnej aparatury pomiarowej, pomiary wykonywane są samodzielnie przez pacjenta a następnie oceniane zdalnie przez lekarzy za pośrednictwem scpecjalnej platformy telemedycznej
  • wydawanie recept online – wypisywanie recept na podstawie telekonsultacji (telefonicznej lub wideorozmowy)
  • telekardiologia – zdalna opieka przy pomocy między innymi tele-EKG pozwala na monitorowanie pracy serca na odległość przez telefon, smartwatch lub inne dedykowane urządzenie. Pomoga w wykrywaniu arytmii czyli nieprawidłowego rytmu serca między innymi tachykardii, bradykardii, częstoskurczu komorowego, migotania oraz trzepotania komór i przedsionków.
  • teleopieka – kompleksowe wspieranie osób starszych i chorych na odległość
  • telerehabilitacja – zdalne wsparcie pacjentów w poprawie sprawności fizycznej
  • teleradiologia – przesyłanie wyników badań obrazowych (np. zdjęć RTG, USG, KT, MR) pomiędzy pacjentem a lekarzem, ale również pomiędzy zespołami lekarskimi.

Autor: lek. Magdalena Dudek