E-zdrowie: jak skutecznie komunikować się z lekarzem?

E-zdrowie: jak skutecznie komunikować się z lekarzem? Dobrze zrozumieć i być właściwie zrozumianym - to najważniejszy cel komunikacyjny tele- i videokonsultacji lekarskich. Skuteczna komunikacja jest bardzo ważna dla prowadzonej terapii, ale zdalne formuły kontaktu mogą dodatkowo utrudniać i tak nie zawsze łatwe wzajemne zrozumienie pacjenta i lekarza. Jakie pułapki mogą…

Czy telemonitoring jest bezpieczny?

Czy telemonitoring jest bezpieczny? Możliwość przesyłania danych za pośrednictwem telemonitoringu ma wiele zalet. Przede wszystkim to szybkość i efektywność działania. Bezprzewodowe przesyłanie danych wzbudza jednak niekiedy obawy co do bezpieczeństwa przekazywanych informacji. Czy są one uzasadnione? Producenci urządzeń zadbali o maksymalne zabezpieczenie danych pacjentów z urządzeniami wszczepianymi. Informacje wysyłane przez…

Czym jest telemonitoring urządzeń wszczepialnych?

Czym jest telemonitoring urządzeń wszczepialnych? Postęp w technologii teleinformatycznej i telekomunikacji umożliwił stworzenie narzędzia do zdalnego monitorowania urządzeń wszczepialnych - stymulatorów serca i kardiowerterów. Przeważająca większość wszczepianych aktualnie urządzeń ma możliwość przesyłania danych w ramach telemonitoringu. Proces ten jest automatyczny i nie wymaga ingerencji pacjenta, natomiast konieczne jest posiadanie nadajnika…

Prof. Małgorzata Lelonek: Jesteśmy w stanie modyfikować przebieg niewydolności serca

Prof. Małgorzata Lelonek: Jesteśmy w stanie modyfikować przebieg niewydolności serca Zadając sobie pytanie, kim jest typowy pacjent kardiologiczny, trzeba przyznać: to pacjent starszy, z wielochorobowością. W ostatnich miesiącach można dodać także: to pacjent w znacznie cięższym niż kiedyś stanie i ze schorzeniami znacznie trudniejszymi w terapii. Tym samym, to chory…

Prof. M. Wysocki: Zdrowie publiczne powinno być w centrum społecznej uwagi

Prof. M. Wysocki: Zdrowie publiczne powinno być w centrum społecznej uwagi W sytuacji rozwijającej się pandemii COVID-19 zdrowie publiczne powinno być w centrum uwagi decydentów i społeczeństwa. Powinno być głównym narzędziem służącym do oceny dynamiki pandemii i jej ograniczania. Z jakiegoś powodu jednak tak nie jest – o priorytetach w…

Prof. Jarosław Kaźmierczak: Telemedycyna jest wprost stworzona dla kardiologii

Prof. Jarosław Kaźmierczak: Telemedycyna jest wprost stworzona dla kardiologii Wybrane rozwiązania telemedyczne są dziś nie tyle potrzebne, co wręcz konieczne. Dlatego, że są efektywne: znacząco skracają drogę pacjenta i czas reakcji na wszelkie nieprawidłowości. To wprost szybciej wdrożona terapia i tańsze procesy diagnostyczno-terapeutyczne – uważa prof. Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy…

Prof. Marcin Grabowski: Teleporady pomocne, ale nie dla wszystkich

Prof. Marcin Grabowski: Teleporady pomocne, ale nie dla wszystkich W ostatnim czasie teleporady nabrały nieco negatywnego wydźwięku. Trzeba powiedzieć jasno: telekonsultacja lekarska jest w wielu przypadkach wystarczającą a nawet optymalną formą kontaktu pacjenta z lekarzem. Nie jest remedium na wszystko. Szacuje się, że nawet 50 proc. pacjentów wymaga tradycyjnej wizyty.…

Nawigacja po wpisach